Управління польовими даними
Допомога агроному у вирішенні питань стану полів та вегетації рослин.


  • Супутникові знімки вегетації рослин (NDVI)
  • Первинний аналіз стану поля
  • Графік вегетації
  • Зміни вегетації в окремому контурі на карті
  • Історія знімків
  • Якісні знімки з масштабом 3:1
  • Періодичність знімків кожні 2 - 3 дні